Ocena wiedzy, barier i praktyk personelu pielęgniarskiego w zakresie korzystania z wybranych sprzętów medycznych oraz ryzyka zakażeń szpitalnych.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKtEiGHRJfo1pxghpfJ5FMbVCLOhKM3grJEcbWjLNK4MEr3A/viewform?usp=sf_link