Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku (OIPiP) jest organizacją samorządową skupiającą pielęgniarki, pielęgniarzy i położne wykonujących zawód na terenie powiatów:

 • Puckiego
 • Wejherowskiego
 • Sztumskiego
 • Kartuskiego
 • Kościerskiego
 • Chojnickiego
 • Starogardzkiego
 • Tczewskiego
 • Kwidzyńskiego
 • Malborskiego
 • Nowodworskiego
 • Gdańskiego
 • Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Mapa powiatów

wchodzących w skład województwa pomorskiego. Jest jedną z 45 izb pielęgniarek i położnych działających na terenie Polski. Przynależność do Izby jest obowiązkowa, regulowana przepisami ustawy z dn. 19.04.1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.
Każda pielęgniarka i położna staje się członkiem izby na terenie, na którym zamierza lub wykonuje swój zawód.