Informacja

SZANOWNI PAŃSTWO!


Uprzejmie informujemy, że od  dnia 2020-12-01 nastąpiła zmiana domeny :

REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LENICZĄ (RPWDL ).

W związku z tym adres www. RPWDL –

zamiast https://rpwdl.csioz.gov.pl/ będzie

        następujący: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Dodatkowo, zmianie uległ również adres e-mail do Administratora Technicznego-

aktualny adres e-mail jest następujący: rpwdl@cez.gov.pl  

 

Zmiana numeru infolinii

Uprzejmie informujemy, że od 29 lipca 2021 r. ulegnie zmianie numer Infolinii Centrum e-Zdrowia,

która  świadczy pomoc techniczną dla użytkowników w zakresie systemów i baz danych zarządzanych przez CeZ.

 

 Nowy numer infolinii to – kier (Warszawa )

Tel : ( 22 ) –19 239. 

Godziny pracy infolinii pozostają bez zmian.9.00-15.00

 

 1. Podstawy prawne
 2. Zasady Wykonywania Praktyki Zawodowej
 3. Instrukcja Postępowania przy zakładaniu Praktyki Zawodowej
  A. Jak założyć praktykę KROK PO KROKU
  B. Jak założyć E-PUAP (profil zaufany) KROK PO KROKU
 4. Obowiązek aktualizacji danych
 5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki zawodowej
 6. Szkolenie warsztatowe
 7. Opłaty w 2023 roku
 8. Komunikat dla Osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (indywidualne lub grupowe praktyki)
 9. E – Recepta to warto wiedzieć
 10. Dokumentacja medyczna po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej
 11. Zasady przechowywania dokumentacji po śmierci pielęgniarki lub położnej
 12. Obowiązek sprawozdań statystycznych dla praktyk
 13. Zmiana sposobu logowania do systemu RPWDL  – migracja danych dla osób posiadających już konto w systemie – Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą!

Kontakt i Pomoc
mgr Danuta Mataczyńska
dmataczynska@oipip.gda.pl