Oferta szkoleń podyplomowych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń planowanych przez OIPIP w Gdańsku oraz o jego rozpropagowanie.

Plan jest w sposób ciągły aktualizowany.

Dział Szkoleń Informuje, iż informacje o zakwalifikowaniu się na szkolenie wraz z innymi informacjami dotyczącymi szkolenia przekazywane są kursantom drogą emaliową na adres podany w zgłoszeniu SMK.

WYMOGI DO ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH, KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

 

Kontakt z Działem Szkoleń email:  szkolenia@oipip.gda.pl

Tel: 58 320 06 83 lub 728 405 682