SMK2 -O projekcie

Nowy system SMK jest dostępny po adresem: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/. Na tę stronę zostaniecie też Państwo automatycznie przeniesieni, jeśli zalogujecie się na dotychczasowy adres https://smk.ezdrowie.gov.pl/.

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

Informacje dla wszystkich użytkowników korzystających z dotychczasowego SMK

Wraz z uruchomieniem nowego systemu SMK została przeprowadzona migracja kont wszystkich użytkowników z dotychczasowego systemu SMK. Oznacza to, że każdy użytkownik, tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, inni pracownicy w ochronie zdrowia, jak również osoby/podmioty obsługujące dane procesy w SMK będą logować się do systemu za pośrednictwem nowego SMK. Następnie, w zależności od posiadanej roli, system będzie przekierowywał automatycznie użytkownika do odpowiedniej wersji SMK.

W ramach realizacji projektu, w nowym SMK będą oddawane funkcjonalności dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników w ochronie zdrowia. Kolejność prac zostanie ustalona z Ministerstwem Zdrowia.

Zalecane przeglądarki

Informujemy, że System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został przygotowany na wersje desktopowe. W związku z powyższym system może nie działać prawidłowo na urządzeniach mobilnych. Zalecane przeglądarki: Chrome (ostatnia oficjalna wersja), Firefox (ostatnia oficjalna wersja + wersja z rozszerzonym wsparciem), opcjonalnie Edge, Safari.

Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo: smk‑serwis@cez.gov.pl. Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

 

 

1. Informacje dla Pielęgniarek i Położnych – System Monitorowania Kształcenia

A. Jak założyć konto w systemie SMK

B. Jak zapisać się na kurs

C. Najczęściej zadawane pytania

D. Jak złożyć wniosek o egzamin specjalizacyjny – Elektroniczna KartaKształcenia ( EKK )

2. Informacje dla Organizatorów Kształcenia

A. Podręcznik Użytkownika ( wnioskowanie o akredytacje do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego )

B. Instrukcja dla Organizatorów Kształcenia

C. Obsługa Elekronicznej Karty Kształcenia ( EKK )

D. Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w roku 2024.

3. Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać: