Po obradach Okrągłego Stołu wraz z reformą społeczno-polityczną roku 1989 powstał Ogólnopolski Tymczasowy Komitet Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz komitety wojewódzkie.
W wyniku intensywnych działań komitetów na terenie całego kraju, w dniu 19.04.1991 r. Prezydent Lech Wałęsa podpisał Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych. Tak więc po kilku latach niełatwych zmagań powstała organizacja, której celem działania jest reprezentowanie, a w sytuacjach trudnych obrona interesów środowiska zawodowego.

Rozpoczął się proces tworzenia nowoczesnych uregulowań prawnych naszych zawodów poprzez uchwalenie Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej w dniu 05.07.1996 r., podpisanej przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zostały stworzone „Zasady etyki zawodowej”, standardy. Zawód Pielęgniarki i położnej stał się zawodem samodzielnym, świadczącym usługi medyczne na wysokim poziomie.

!!! XXV-lecie To Nasze Święto !!!

Obchody XXV-lecia Naszej Korporacji Zawodowej

http://www.dziennikbaltycki.pl/zdrowie/a/xxvlecie-samorzadu-pielegniarek-i-poloznych-w-gdansku-zdjecia,10007328/

https://www.facebook.com/Szpitale-Wojew%C3%B3dzkie-w-Gdyni-1035214223195118/