Okręgowa Komisja  Rewizyjna VIII kadencji:

Przewodnicząca – Ropel Grażyna

Członkowie:

  1. Beling Beata
  2. Hoffmann – Richert Hanna
  3. Mokwa Sławomir
  4. Stachowicz Grażyna