1. Czy Pielęgniarka spełniająca definicje pielęgniarki systemu ratownictwa medycznego może realizować medyczne czynności ratunkowe oraz czynności inne niż medyczne czynności ratunkowe przewidziane w ustawie o PRM realizować  w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej?
 2. Zwracam się z zapytaniem o sposób obliczania dochodu brutto na członka rodziny przy składaniu wniosku o „Wczasy pod gruszą”
 3. Informacja prawna dotycząca wynagrodzenia dla magistra bez specjalizacji zgodnie z ustawą od dnia 01.07.2023
 4. Chciałam się dowiedzieć czy przysługuje mi dzień wolny za zrobienie badań okresowych.  Jestem zatrudniona na etacie , pracuję w systemie dyżurowym 12 godzinnym

 5. Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku położnictwo. Dostałam ofertę pracy w przychodni jako położna, jednak razem z pracodawcą nie jesteśmy pewni, które czynności mogę wykonywać, a które wymagają specjalizacji położnej POZ. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc w tym zakresie. Czy mogłabym na przykład prosić o wykaz czynności, które położna po studiach licencjackich może wykonywać (bez specjalizacji, kursów) w przychodni POZ?

 6. Czy koronawirus może być przyczyną wypadku przy pracy?
 7. Czy każda pielęgniarka może podać szczepionkę przeciwko wściekliźnie w trybie nagłym?
 8. PORADNIK dotyczący zmian prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej począwszy od 29 listopada 2020 r.
 9. Czy umożliwienie uczniom klas I-III obecności w szkole obliguje pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania do zabezpieczenia w niej realizacji świadczeń?
 10. Czy w przypadku stanu epidemii pracodawca może zakazać personelowi medycznemu (lekarzom, pielęgniarkom) pracy w innych jednostkach?
 11. Czy bez kursu specjalistycznego żywienia pozajelitowego pielęgniarka pracująca na oddziale pediatrycznym , neonatologicznym, kardiochirurgicznym dla dzieci ma prawo podłączenia takiego żywienia bez ukończonego kursu?
 12. Czy pielęgniarki medycyny szkolnej udzielając świadczeń z zakresu medycyny szkolnej są zobowiązane do uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przeprowadzenie przeglądów higieny osobistej, podawanie leków np. przeciwbólowych, przeciwgorączkowych?
 13. Na kim spoczywa odpowiedzialność za niekompletnie wypełnione zlecenie lekarskie na zabiegi pielęgniarskie?
 14. W jakim zakresie może wypisywać recepty magister pielęgniarstwa z ukończonym kursem w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia?
 15. Czy pielęgniarka/położna wystawiająca receptę na lek niebędący kontynuacją leczenia, która jest zobowiązana do osobistego wykonania badania fizykalnego, musi posiadać zaświadczenie potwierdzające nabycie takiej umiejętności?
 16. Jakie kwalifikacje musi posiadać pielęgniarka aby samodzielnie wystawiać w kontynuacji zlecenia na środki pomocnicze?
 17. Kto przechowuje dokumentację medyczną po śmierci pielęgniarki/położnej prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej?
 18. Czy świadczenie polegające na podaniu środków kontrastowych może pielęgniarka wykonać bez nadzoru lekarza?
 19. Czy pielęgniarka może zastąpić położną? Czy położna może zastąpić pielęgniarkę?
 20. Opinia – położna nie może wykonywać obowiązków pielęgniarki
 21. Czy w stanie epidemii dyrekcja szpitala może przesunąć położną na każdy dowolny oddział?
 22. Czy położna jest uprawniona do pobierania materiału do badań w laboratorium diagnostycznym?
 23. Jak prawidłowo zawrzeć umowę z położną, która ma wykonywać obowiązki pielęgniarki?
 24. Czy samo podjęcie studiów na kierunku pielęgniarskim upoważnia położną do wykonywania zawodu pielęgniarki?
 25. Czy położna może pobierać krew u mężczyzn do badań laboratoryjnych?
 26. Opinia w sprawie realizacji przez pielęgniarki zleceń lekarskich, w ramach których lekarz zleca podanie kilku produktów leczniczych w jednej iniekcji.