Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku VII kadencji:

Przewodnicząca – Alina Malinowska.

Członkowie:
1. Sylwia Galikowska
2. Katarzyna Grobelna
3. Joanna Piankowska
4. Marzena Ewa Wojciechowska
5. Jolanta Załęcka
6. Aleksandra Stasińska