Ankieta do pracy magisterskiej.

Temat pracy:  Poziom stresu i sposoby radzenia sobie z nim wśród personelu pielęgniarskiego.

Pozdrawiam, Agnieszka Bralczyk