Skład osobowy Komisji ds. Recept

działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca: Dobrzewińska – Żulińska Alicja,

Skład członkowski:

  1. Lewandowska Justyna.
  2. Milewski Michał