Skład osobowy Komisji ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego

działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca –  Renata Piotrkowska

Skład członkowski:

  1.  Waleńska Grażyna
  2. Wójtowicz Katarzyna
  3. Rusinowska Joanna
  4. Pilarska Krystyna
  5. Witt Justyna
  6. Zielka – Drążecka Anna

Opinie i zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego

OPINIA na temat uprawnień do podawania leków przeciwnowotworowych

BCG Stanowisko Konsultanta

Rekomendacje i zalecenia PSPO

procedura obslugi portu dożylnego

wynaczynienia leków przeciwnowotworowych

pielęgnowanie skóry napromienianej