Skład osobowy Komisji ds. Pielęgniarstwa Neonatologicznego

działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca:  Brdękiewicz Małgorzata

Skład członkowski:

  1. Rochon Jolanta,
  2. Kapelusz Anita,
  3. Miller Marzena.
  4. Bagińska Ewa,
  5. Stawicka Marta.
  6. Kalbarczyk Małgorzata.