KOMUNIKAT nt. REFUNDACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Aby złożyć WNIOSEK O REFUNDACJĘ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO wykonaj 3 kroki:
1. Przeczytaj zasady refundacji zawarte w tematycznym Regulaminie:
    https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin-komisji-ds.finasowania-doskonalenia-zawodowego.pdf
2. Pobierz wniosek i szczegółowo wypełnij go:
    https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/wniosekOrefundacje.pdf
3. Wyślij go pocztą tradycyjną lub elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami (scan lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie  oraz opłacenie szkolenia) na adres:
refundacje@oipip.gda.pl
Po wysłaniu otrzymasz automatyczną odpowiedź a w razie braków w dokumentacji otrzymasz opisującego e-maila.
UWAGA! Najbliższe kwartalne obrady ORPiP w Gdańsku odbędą się w kwietniu, czerwcu, wrześniu i grudniu.
NIE ZAPOMNIJ PODAĆ POPRAWNEGO NUMERU KONTA NA KTÓRY DOKONAMY PRZELEWU REFUNDACJI
Wnioski będą rozpatrywane w kwietniu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2023 roku, tuż przed obradami ORPiP w Gdańsku!
Przewodnicząca Komisji ds. Refundacji Doskonalenia Zawodowego
mgr piel. Anna Czarnecka