Szanowni Państwo,

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne i Położni! 

 

Komisja socjalna, działająca w ramach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w VIII kadencji, informuje, że powraca do działalności stacjonarnej. Zgodnie z zapisami regulaminu, procedura rozpatrywania wniosków odbywać się będzie w każdy drugi wtorek miesiąca.

 

Pragnę przypomnieć, iż wniosek o udzielenie pomocy socjalnej należy pobrać ze strony www.oipip.gda.pl, który znajduje się w zakładce „pobierz”. Kompletny, czytelnie wypełniony wniosek, zgodnie z zapisami przedmiotowego regulaminu, należy przesłać na adres z dopiskiem „komisja socjalna” na adres:

 

OIPiP w Gdańsku

Wyczółkowskiego 17A

80-147 GDAŃSK

 

lub drogą elektroniczną wraz z zeskanowanymi dokumentami na adres e- mail: k.socjalna@oipip.gda.pl