PLANOWANE TERMINY PREZYDIUM ORAZ ZEBRAŃ OKREGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

PLANOWANE TERMINY ZEBRAŃ

 OKREGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

 ORAZ ZEBRAŃ PREZYDIUM

 OKREGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

 

Kolejne zebrania Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

 

29 maja ( piątek) 2020 roku o  godzinie 12:00

19 czerwca ( piątek ) 2020 roku o godzinie 13:00

Zebrania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

 

06 grudnia ( piątek) 2019 r. o godzinie 13:00

14 lutego ( piątek) 2020 roku o godzinie 13:00

KOMUNIKAT

Na zebraniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium ORPiP rozpatrywane będą wnioski/ sprawy złożone w sekretariacie OIPiP w Gdańsku, ul. Wyczółkowskiego 17 A lub przesłane e – mail na adres biuro@oipip.gda.pl minimalnie 2 dni robocze przed datą zebrania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP ( z wyjątkiem Komisji Socjalnej oraz Komisji ds. Finansowania Doskonalenia Zawodowego).

UWAGA!

Korespondencja elektroniczna do chwili realizacji Uchwały musi zostać uzupełniona o oryginalne dokumenty. W przeciwnym wypadku Uchwała nie zostanie zrealizowana.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn