Zakres ubezpieczenia Pielęgniarek i Położnych przez OIPiP w Gdańsku

 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY i POŁOŻNYCH
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku


Okres ubezpieczenia: 01.07.2023r. do 30.06.2024r.

Suma Gwarancyjna: równowartość 5.000 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia

 

UWAGA !!! Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku   oddzielnymi,  generalnymi  polisami zawsze ubezpiecza  grupy Pielęgniarek i Położnych  podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w ramach kursów i szkoleń organizowanych przez OIPiP w Gdańsku.