We współpracy siła! 

Uprzejmie informuję o podjętym wspólnym działaniu w ramach uprawnień i kompetencji opartym na wzajemnym szacunku i zachęcam do współdziałania z POMORSKIM STOWARZYSZENIEM OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH.

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku mgr Anna Czarnecka

Podaję niezbędne dane do budowania Zespołów Interdyscyplinarnych: