KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku informuje, że z dniem 30 czerwca  2021 r. nie będzie opiniowała wniosków o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia zdrowotne.

Od 1 lipca 2021 r. pracownicy medyczni oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie mogą mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. . o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 ze zm.)

Ustawa z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych  określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego:

  • pracowników wykonujących zawody medyczne

oraz

  • pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych,

uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Przesłane wnioski pracodawców OIPiP w Gdańsku  pozostawi bez zaopiniowania i nie będzie  odsyłała ich wnioskodawcom.

Informacja OIPiP w Gdańsku o odstąpieniu od opiniowania wnioskow dot. wynagrodzenia