WAŻNY KOMUNIKAT  

DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA INTER Polska z OIPiP w Gdańsku 30.VI.2021

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  decyzją Uchwały ORPiP w Gdańsku wykupiła dla zrzeszonych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ. Jest to kontynuacja naszych działań dla członków OIPiP w Gdańsku.

POLISA PM_ T Nr. 146137105        Okres ubezpieczenia: 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

Suma Gwarancyjna: równowartość 5.000 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia.

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zapewnia pełną ochronę w zakresie szkód w mieniu i  na osobie wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę, Pielęgniarza, Położną lub Położnego w okresie ubezpieczenia i zgłoszonych w okresach ustawowych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody:

  • będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
  • powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych lub zatruć pokarmowych na pacjenta,
  • podczas udzielania pierwszej pomocy,
  • powstałe podczas praktyk studenckich i staży oraz praktyk zawodowych w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych,
  • szkody w mieniu pacjenta.

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej lub wsparcia w zgłoszeniu szkody?

Skontaktuj się z  Oddziałem  Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A

  1. Śniadeckich 33

80-204 GDAŃSK       Tel. 58 524-32-80,   e-  mailowo:gdansk@interpolska.pl

lub ze specjalistą z zakresu ubezpieczeń medycznych p. Gabrielą Depka-Wierzbicką, telefonicznie: 602 845 633

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

 

Informacja od ubezpieczyciela, że czynności medyczne związane z wykonywaniem szczepień przeciw Covid-19 objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach pakietów ubezpieczeniowych INTER.

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Karta produktu