Planowana data rozpoczęcia kursu: 04.09.2024r. (uruchomienie uzależnione od ilości zgłoszeń)

Planowana data zajęć teoretycznych: 06,07,08 oraz 14 września

Cena: 830 zł

(dla Członków OIPIP w Gdańsku istnieje możliwość uzyskania refundacji.) Regulamin: https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-komisji-ds-finansowania.pdf

 

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK

Czas trwania – do 3 miesięcy od rozpoczęcia

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych i większości zajęć praktycznych: Gdańsk

 

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu

Cel kursu:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 86 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 36 godzin, zajęcia praktyczne – 50 godzin.

 

 Program kursu  https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Wykonanie-badania-spirometrycznego.pdf