Zebrania Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

 • 20  czerwca ( czwartek) 2024 roku o godzinie 11:00.
 • 27 czerwca ( czwartek ) 2024 roku o godzinie 13:00.
 • 18 lipca ( czwartek ) 2024 roku o godzinie 13:00.
 • 26 lipca (piątek ) 2024 roku o godzinie 13:00.
 • 22 sierpnia (czwartek ) 2024 roku o godzinie 13:00.
 • 30 września (poniedziałek) 2024 roku o godzinie 11:00.
 • 22 października (wtorek ) 2024 roku o godzinie 13:00.
 • 13 listopada (środa) 2024 roku o godzinie 13:00.
 • 13 grudnia (piątek) 2024 roku o godzinie 11:00.

Zebrania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

 • 20  czerwca ( czwartek) 2024 roku o godzinie 11:30.
 • 30 września (poniedziałek) 2024 roku o godzinie 11:30.
 • 13 grudnia (piątek) 2024 roku o godzinie 11:30.