Zebrania Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

  • 12 kwietnia (środa) 2023 roku o godzinie 11:00
  • 21 kwietnia (piątek) 2023 roku o godzinie 12:00
  • 28 kwietnia (piątek) 2023 roku o godzinie 12:00

Zebrania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

  • 29 marca (środa) 2023 roku o godzinie 12:00
  • 12 kwietnia (środa) 2023 roku o godzinie 12:00