Kolejne zebrania Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

 • 22 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00
 • 12 lutego 2021 roku o godzinie 10:00
 • 26 lutego 2021 roku o godzinie 10:00
 • 12 marca 2021 roku o godzinie 10:00
 • 26 marca 2021 roku o godzinie 10:00
 • 23 kwietnia (piątek) 2021 roku o godzinie 10:00
 • 21 maja (piątek) 2021 roku o godzinie 10:00
 • 25 czerwca (piątek) 2021 roku o godzinie 10:00
 • 23 lipca ( piątek) 2021 roku o  godzinie 10:00

Zebrania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

 • 22 stycznia 2021 roku o godzinie 11:00
 • 26 marca 2021 roku o godzinie 11:00
 • 25 czerwca (piątek) 2021 roku o godzinie 11:00