Kolejne zebrania Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

  • 23 lipca ( piątek) 2021 roku o  godzinie 10:00
  • 24 sierpnia (wtorek) 2021 roku o godzinie 10:00
  • 24 września (piątek) 2021 roku o godzinie 12:00
  • 15 października ( piątek) 2021 roku o  godzinie 10:00

Zebrania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

  • 24 września (piątek) 2021 roku o godzinie 13:00