Przypominająca informacja o obowiązku aktualizacji danych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest w do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.

Aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

  • zmiany nazwiska,
  • ukończenia kursów i specjalizacji,
  • ukończenia studiów wyższych,
  • miejsca zamieszkania,
  • rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
  • zmianie miejsca pracy,
  • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

Przypominamy również, że grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wykupione przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku obejmuje tylko osoby aktywne zawodowo z uregulowanymi składkami.

Liczba osób aktywnych zawodowo (liczba osób ubezpieczonych) ustalana jest co roku na podstawie danych wygenerowanych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. Status „aktywny zawodowo” przypisany jest tylko do osób, które zgłosiły miejsce zatrudnienia do OIPiP.

Uwaga! Osoba, która nie dopełniła ww. – automatycznie traktowana jest przez Rejestr

jako osoba nieaktywna zawodowo.

 

Kontakt do działu : aktualizacja@oipip.gda.pl

Specjalista ds. Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych oraz PWZ

 – Anna Piechowska tel. 780-027-801