Aktualizacja danych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku przypomina o ustawowym obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

Zgodnie z oraz art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 576 ze zm.) każda pielęgniarka/położna wpisana do rejestru pielęgniarek/położnych zobowiązana jest w do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i  położnych o zmianie danych określonych w art. 44 ww. ustawy w terminie 14 dni od daty ich powstania.

 

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

 

·         zmiany nazwiska ( adnotacja w zaświadczeniu o prawie wykonywania zawodu),

·         ukończenia kursów i specjalizacji (specjalizację wpisujemy do zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu),

·         ukończenia studiów wyższych,

·         miejsca zameldowania i do korespondencji,

·         informacje dotyczące zatrudnienia,

·         utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

Wypełniamy tylko ten arkusz, którego dotyczy zmiana!!!

  Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze cz. „A” – Dane osobowe (kliknij tutaj)

 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze cz. „B” – Dane o wykształceniu (kliknij tutaj)

 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze cz. „C” – Dane o stażu podyplomowym (kliknij tutaj)

 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze cz. „D” – Dane zawodowe (kliknij tutaj)

 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze cz. „E” – Informacja o uzyskanym wpisie do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą (kliknij tutaj)

 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze cz. „F” – Dane o zatrudnieniu (kliknij tutaj)

 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze cz. „G” – Dane o specjalizacji, ukończonych kursach  (kliknij tutaj)

 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze cz. „H” – Dane teleadresowe (kliknij tutaj)

Wypełnione i czytelnie podpisane arkusze prosimy wysyłać na adres mailowy: aktualizacja@oipip.gda.pl tel: 791 213 655