Skład osobowy Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn

działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca:  Samson Irena

Skład członkowski:

  1. Augusewicz Zofia,
  2. Góralska Beata.
  3. Ciemińska Anna
  4. Wojnowska Sabina
  5. Litewska Joanna