Skład osobowy Komisji ds Młodych Pielęgniarek i Pielęgniarzy

działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodniczący:  Pryba Bartosz

Skład członkowski:

  1. Pietrzak Katarzyna,
  2. Stablewski Krzysztof,
  3. Czerwiński Aleksander.