Skład osobowy Komisji ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego

działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca: Klimek Maria

Skład członkowski:

  1. Jaworska Dorota,
  2. Malinowska Alina,
  3. Miłosz Halina,
  4. Tarnowska Iwona
  5. Figuła Irena.