Skład osobowy Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca: Grzebalska Renata

Skład członkowski:

  1. Grzebalska Renata,
  2. Łęgosz Monika,
  3. Osińska Helena,
  4. Czaja Barbara.

 

Czy pielęgniarka operacyjna ma uprawnienia do uczestniczenia w czasie zabiegu operacyjnego jako asysta operatora?

Opinia Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

Opinia Konsultanta Krajowego

Stanowisko Konsultanta Krajowego