Skład osobowy Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca: Paszko Krystyna

Skład członkowski:

  1. Olczak Małgorzata,
  2. Jurkiewicz Anna,
  3. Szefler Joanna,
  4. Recław Katarzyna,
  5. Turowska Katarzyna,
  6. Kąkel Agnieszka.