Skład osobowy Komisji ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego

działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca:  Kurdziałek Anna

Skład członkowski:

  1. Kisielewska – Jessa Anna,
  2. Kurdziałek Anna,
  3. Waszyńska Monika,
  4. Leyk – Kolańczak Magdalena,
  5. Piekarska Agnieszka,
  6. Piankowska Magdalena,
  7. Glica Beata.