Komisja ds. Finansowania Doskonalenia Zawodowego

Skład osobowy Komisji ds. Finansowania Doskonalenia Zawodowego działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Przewodnicząca Czarnecka Anna

Skład Członkowski:

  1. Mataczyńska Danuta
  2. Piechowska Anna