FILIA POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

kierunek PIELĘGNIARSTWO (studia I i II stopnia; studia pomostowe)

 

Powiślańska Szkoła Wyższa z wielką radością, a zarazem dumą ogłasza, iż uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz certyfikat Ministerstwa Zdrowia dla utworzenia filii Uczelni, kierunku pielęgniarstwo, studiów I i II stopnia o profilu praktycznym w Gdańsku.

Kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy w filii Uczelni w Gdańsku za sprawą fantastycznej, profesjonalnej kadry akademickiej z całą pewnością sprosta oczekiwaniom środowiska, będzie stało na najwyższym możliwym poziomie, a wszyscy Partnerzy strategiczni kierunku będą mogli z dumą poświadczyć, iż przyczynili się do zaistnienia nowej rzeczywistości w zakresie kształcenia kadr pielęgniarskich w Gdańsku.

Uruchomienie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo w filii Uczelni w GDAŃSKU jest działaniem nie tylko przemyślanym, ale przede wszystkim kompleksowo wpisującym się w obecną strategię rozwoju Uczelni, zgodnie z potrzebami podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Pragnąc sprostać oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu oraz potrzebom interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Powiślańska Szkoła Wyższa, silnie lokalnie i regionalnie ukierunkowana instytucja szkolnictwa wyższego, specjalizująca się w organizacji wyższych studiów zawodowych od ponad 20 lat, oferuje już od października 2021 studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO (studia I i II stopnia, studia pomostowe) o profilu praktycznym w Filii Uczelni w Gdańsku.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym PSW jest ściśle powiązane z obszarami działalności zawodowej / gospodarczej, właściwymi dla kierunku. Oferta edukacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu, w tym kierunku pielęgniarstwo budowana jest w dialogu z lokalnym środowiskiem zawodowym i społecznym, przy aktywnie prowadzonym monitoringu potrzeb rynku pracy. Zajęcia dodatkowe, w tym możliwości szkoleń / kursów i staży projektowych, oferowane i realizowane na kierunku Pielęgniarstwo powstają w interakcji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i uwzględniają zmiany oraz trendy na rynku pracy, szczególnie lokalnym.

 

Rekrutacja na studia już została otwarta! Zgodnie z naszą maksymą JESTEŚMY DLA STUDENTA! z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, iż nie zawiodą się Państwo na naszej Uczelni!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.