Miło nam poinformować, iż dzięki zorganizowanemu przez OIPiP w Gdańsku kursowi kwalifikacyjnemu powiększyła się kadra pielęgniarek i pielęgniarzy operacyjnych.

W zakończonej edycji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego udział brały pielęgniarki i pielęgniarz zatrudnieni w Szpitalach w Gdańsku, Gdyni i Chojnicach.

Zajęcia teoretyczne realizowane były online a na zajęcia stażowe swoje oddziały udostępnił zaprzyjaźniony Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  Szpital im. M. Kopernika.

Kierownikiem kursu była Pani mgr Renata Grzebalska – Kierownik Głównego Bloku Operacyjnego Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  Szpital im. M. Kopernika.

Dziękujemy Kadrze Dydaktycznej a Kursantom gratulujemy!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.