Uprzejmie informujemy, że dalej trwają nabory na nowe kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położonych organizowane przez Powiślańską Szkołę Wyższą, na które serdecznie zapraszamy:

1. Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa Noworodka (numer edycji ROKN/2/Gdańsk):

Nabór przedłużony do 19/03/2023

Rozpoczęcie kursu: 19/03/2023

Zakończenie kursu: 28/04/2023

Liczba miejsc: 32

2. Kurs specjalistyczny Wywiad i badania fizykalne (numer edycji WBF/3/Gdańsk):

Nabór do 25/02/2023 r.

Rozpoczęcie kursu: 25/02/2023 r.

Zakończenie kursu: 29/04/2023

Liczba miejsc: 32

Serdecznie zapraszamy do udziału. Przypominamy, że w ramach realizowanego projektu przez NIPiP jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jeden edycji kursów. 

Organizatorem kursów, w przypadku terenu obejmującego działania OIPiP w Gdańsku, jest Powiślańska Szkoła Wyższa. Więcej informacji na stronie: https://powislanska.edu.pl/rekrutacja-uczestnikow-na-nowy-kurs-specjalistyczny-dla-pielegniarek-i-polozonych-pt-resuscytacja-oddechowo-krazeniowa-noworodka-nr-edycji-rokn-2-gdansk-2/
W przypadku szczegółowych pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu Arturem Rorzkowskim
Mail: koordynatorgd@powislanska.edu.pl
Telefon: 539 096 739