10 marca 2023 roku w siedzibie OIPiP w Gdańsku, po wstępnych rozmowach z Przewodniczącą ORPiP w Gdańsku, Panią Anną Czarnecką – zostało podpisane porozumienie pomiędzy naszym samorządem a Uniwersytetem Gdańskim!

To początek nowej, bardzo szerokiej współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu Gdańskiego. Jaki jest główny cel porozumienia? Chodzi o organizację i prowadzenie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Ponadto, zamierzamy wspólnie organizować konferencje naukowe, sympozja, a także budować nowe kanały przekazywania wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa medycznego, wsparcia psychologicznego, czy definiowania problemów społecznych. Wieloaspektowe porozumienie o współpracy ma być inspiracją ukierunkowaną na rozwój badań naukowych, istotnych nie tylko z punktu widzenia instytucjonalnego. Budowanie nowych relacji będzie wzmacniać markę pielęgniarstwa i położnictwa w naszym regionie.

Misją uczelni jest prowadzenie kształcenia, działalności naukowej o najwyższej jakości oraz kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w procesach związanych z innowacyjnym rozwojem społeczno – gospodarczym. Uniwersytet Gdański reprezentował Rektor, Jego Magnificencja – prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń, dr Paweł Zieliński. Natomiast Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowały – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku, Pani Marzena Olszewska – Fryc i Pani Ewa Bogdańska -Bóll – Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.