Planowana data rozpoczęcia kursu: 27.09.2024r. (data rozpoczęcia uzależniona od ilości zgłoszeń)

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Cena: 479 zł

(dla Członków OIPIP w Gdańsku istnieje możliwość uzyskania refundacji.) Regulamin: https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-komisji-ds-finansowania.pdf

Cel kursu:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 45 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 24 godziny, zajęcia praktyczne – 21 godzin.

 Program kursu
https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Wykonywanie-i-ocena-testow-skornych.pdf