Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy na kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego

Planowana data rozpoczęcia kursu: 16.06.2023 r.

Czas trwania – do 3 miesięcy od rozpoczęcia

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Kurs oferujemy w cenie 790 zł.

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu

Cel kursu:.

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 86 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 36 godzin, zajęcia praktyczne – 50 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 8 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie 

Program kursu:   https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Wykonanie-badania-spirometrycznego.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683