Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy, położne/położnych na Kurs specjalistyczny PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO

Data rozpoczęcia kursu: 22.04.2023 r.

Czas trwania – do 3 miesięcy od rozpoczęcia

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Kurs oferujemy w cenie 1230 zł.

(dla Członków OIPIP w Gdańsku istnieje możliwość uzyskania refundacji. Regulamin: https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-komisji-ds-finansowania.pdf

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu

Cel kursu:
Osiągnięcie sprawności komunikacyjnej pielęgniarki i położnej (uczestników kursu) w kontakcie z osobą głuchą i niedosłyszącą oraz jej rodziną.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą w I i II Module oraz w III Module z wykładowcą i native speakerem lub native signerem wynosi 125 godzin dydaktycznych, w tym:
zajęcia teoretyczne – 15 godzin;
ćwiczenia – 90 godzin;
konwersatorium* – 20 godzin.
* Celem konwersatorium jest doskonalenie nabytych umiejętności porozumiewania się za pomocą języka migowego z osobą głuchą lub niedosłyszącą w obecności native signera lub native speakera.
Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 12 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 Program kursu

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Podstawy-jezyka-migowego.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683