Dział Szkoleń przy OIPiP w Gdańsku zaprasza pielęgniarki i pielęgniarzy na kurs specjalistyczny Endoskopia, dla pielęgniarek.

Data rozpoczęcia kursu: 06.10.2023 r.

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Kurs oferujemy w konkurencyjnej cenie 535 zł. – w cenie ubezpieczenie OC i NNW!

Wymogi kwalifikacyjne:
prawo wykonywania zawodu

Cel kursu:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godziny dydaktyczne, w tym:
zajęcia teoretyczne – 63 godziny,
zajęcia praktyczne – 70 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 13 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Program kursu:  https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Endoskopia.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683 —