Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku zaprasza pielęgniarki, pielęgniarzy, położne, położnych na kurs specjalistyczny EDUKATOR W CUKRZYCY

Planowana data rozpoczęcia kursu: 21.04.2023 r.

Czas trwania – do 3 miesięcy od rozpoczęcia

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Kurs oferujemy w cenie 950 zł.

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu

Cel kursu:.

Wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia
osoby chorej na cukrzycę.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 160 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 96 godzin,
zajęcia praktyczne – 64 godziny.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 16 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 Program kursu:  https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Kurs-spec.-Edukator-w-cukrzycy.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683