Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku zaprasza pielęgniarki i pielęgniarzy na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

Planowana data rozpoczęcia kursu: 21.04.2023 r.

Czas trwania – do 6 miesięcy od rozpoczęcia

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Kurs oferujemy w wyjątkowej cenie 1950zł.

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu
– 6-miesieczny staż pracy w zawodzie (uzyskany najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, zaświadczenie należy dołączyć w SMK)

Cel kursu:
Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad
pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 380 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 205 godzin;
zajęcia praktyczne – 175 godzin.
Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać
modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie
więcej niż 76 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 Program kursu:  https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Pielegniarstwo-opieki-paliatywnej.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683