Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku zaprasza pielęgniarki i pielęgniarzy na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Data rozpoczęcia kursu: 21.04.2023 r.

Czas trwania – do 6 miesięcy od rozpoczęcia

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK.

Kurs oferujemy w cenie 1950 zł.

(dla Członków OIPIP w Gdańsku istnieje możliwość uzyskania refundacji. Regulamin: https://oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-komisji-ds-finansowania.pdf

Wymogi kwalifikacyjne:
– prawo wykonywania zawodu
– 6-miesieczny staż pracy w zawodzie (uzyskany najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, zaświadczenie należy dołączyć do wniosku w SMK)

Cel kursu:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 360 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 164 godziny,
zajęcia praktyczne – 196 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie
więcej niż 72 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie

 Program kursu

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Kurs-kwalifikacyjny-piel.-opieki-dlugoterminowej.pdf

Kontakt do Działu Szkoleń : szkolenia@oipip.gda.pl tel. 583200683