SZANOWNI NASI CZŁONKOWIE REGULARNIE OPŁACAJĄCY SKŁADKI

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NAJBLIŻSZYCH REFUNDACJI KOSZTÓW

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż najbliższe obrady ORPiP w Gdańsku

odbędą się w dn. 30 września 2024r., a poprzedzające je zebranie

Komisji ds. Finansowania Doskonalenia Zawodowego odbędzie się

w dn. 20 września 2024r.

UWAGA!

We wrześniu Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku podejmie decyzję finansową nt. refundacji

wniosków złożonych

do 15 września 2024r. włącznie.

Komisja ma za zadanie sprawdzić poprawność i kompletność wszystkich, zawsze bardzo licznie złożonych wniosków,

a także ocenić ich zgodność z wymaganiami tematycznego regulaminu.

POPRAWNIE ZŁOŻONE WNIOSKI KOMISJA SKŁADA OKRĘGOWEJ RADZIE PROTOKOŁEM NA PODSTAWIE KTÓREGO ORPiP W DRODZE UCHWAŁY AKCETUJE ICH REALIZACJĘ.

WNIOSKI Z BRAKAMI CZYLI: NIEKOMPLETNE, BEZ PODPISU CZY BEZ PODANEGO NR KONTA LUB NIEZGODNE Z TEMATYCZNYM REGULAMINEM SĄ PRZEZ KOMISJĘ WSKAZANE DO UZUPEŁNIENIA.

 

Komisja pracuje pro bono za co wszystkim Członkom i Przewodniczącej dziękujemy!

Uwaga! Jeżeli chcecie pomóc sobie i komisji prosimy o prawidłowe

i kompletne wypełnianie wniosków ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, informacjami.

POMOCNY LINK: https://oipip.gda.pl/refundacje/

POPRAWNE WNIOSKI PO AKCEPTACJI ORPiP w drodze uchwały, realizowane są od dnia obrad Rady dosłownie niezwłocznie.

 

Z wyrazami szacunku,

OIPiP w Gdańsku

DZIAŁAMY DLA WAS!