Funkcjonowanie systemu jakości w opiece zdrowotnej w świetle ustawy z dnia 16 czerwca 2023 roku oraz innych  obowiązujących przepisów prawnych

Zakopane 17-19 czerwca 2024r.

1.    Wprowadzenie do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – harmonogram wdrożenia ustawy.
2.    Jakość w Opiece zdrowotnej (znaczenie jakości).
3.    Proces uzyskania i znaczenie autoryzacji.
4.    Wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
5.    Zdarzenia niepożądane w placówce medycznej.
6.    Akredytacja podmiotów leczniczych – nowe wytyczne akredytacyjne wg projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej.
7.    Rejestry medyczne.
8.    Kompensacja szkód wynikających ze zdarzeń medycznych oraz inne zmiany wdrożone nowelizacją ustawy o prawach pacjenta.
9.    Opinie ekspertów na temat wprowadzonych ustaw. Czy ustawy poprawią bezpieczeństwo pacjenta.
10.    Konsultacje i odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać najnowsze informacje / dostępne na dzień szkolenia/ zmian formalno-prawnych wynikających z działania ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.

Andrzej Kaczor– były wieloletni dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, oraz ordynator Oddziału Wewnętrznego Dziecięcego, lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych, konsultant w zakresie systemów zapewnienia jakości zgodnych ze standardami akredytacyjnymi CMJ, certyfikowany menedżer opieki zdrowotnej (Warszawa 2003r.), przebyte szkolenia w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ekspert i ceniony długoletni wykładowca z tematów jakości w podmiotach leczniczych.

POCZĄTEK ZAJĘĆ:
Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 18.06- zakończenie około godz.14:00 dnia 19.06. Do hotelu zapraszamy dniu 17.06 w godzinach popołudniowych kolacja o godz.18:00

MIEJSCE:
Zakopane  Grand Hotel  Stamary ****  ul. T. Kościuszki 19

CENA:
Udział w szkoleniu                                                                            1150zł netto*
Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                 1750zł netto *
Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                         160zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:
Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:
FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński
Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:
601 35 44 88

Zakopane karta zgłoszeniowa