Przychodnia Lekarska Suchanino Sp z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko : PIELĘGNIARKA

 

         Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

                          Przychodnia Lekarska Suchanino  Sp z o.o.

                   poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko :

                                               PIELĘGNIARKA

 POSZUKUJEMY  doświadczonej  pielęgniarki zabiegowej z pozytywnym  nastawieniem do pracy .


 Lokalizacja Przychodni:

ul. Otwarta 4

80-169 Gdańsk

 

FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ WARUNKI PRACY DO UZGODNIENIA( oferujemy pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin

 

Zakres obowiązków/wymagania

        Posiadanie pełnych kwalifikacji zawodowych ,

        Mile widziana obsługa  programu SERUM ,

•  Samodzielne wykonywanie czynności pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym,

• Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej pielęgniarskiej zbiorczej,

• Stosowanie procedur zapewniania wysokiej  jakości opieki pielęgniarskiej,

•Troska o bezpieczeństwo pacjentów.

Oferujemy:

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia

• Pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

 

Prosimy o wysyłanie CV pod adres mailowy  biuro@przychodniasuchanino.pl bądź kontakt telefoniczny: 58 302-64-28


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez NZOZ Przychodnię Lekarską Suchanino  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity :Dz. U. 2018 r. poz. 1000, poz. 1669).Informujemy, że Administratorem danych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Suchanino  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Otwartej 4 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami

          

KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r. informuję że:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Suchanino Sp. z o.o.  ul. Otwarta 4  80-169 Gdańsk.

2.Inspektorem ochrony danych w NZOZ Przychodni Lekarskiej Suchanino  Sp. z o.o. e-mail: ak@przychodniasuchanino.pl , nr telefonu 58 302-64-28.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni  Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.

4.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7.Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn