Pielęgniarki do pracy w Klinice UCMMiT

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni zatrudni Pielęgniarki do pracy w Klinice UCMMiT - mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego/ internistycznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, praca zmianowa

 

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia 

 

Prosimy o kontakt w siedzibie szpitala:

 

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

 

Dział Kadr i Organizacji

 

I piętro, p.28, tel. 58-6998-601

 

Przełożona Pielęgniarek:

 

II piętro, p.147, tel. 58-6998-435
Dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą e-mail na adres:
bruteli@ucmmit.gdynia.pl

 

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W UCMMiT

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9 b.

 

             Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

 

Osoby zainteresowane udziałem w obecnych i kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych.

 

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych UCMMiT we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych UCMMiT                                               ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, tel. 58 699 85 23                                                                                          e-mail: dane _osobowe@ucmmit.gdynia.pl      

 

Przypominamy natomiast i z całą mocą podkreślamy, w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, że żaden pracodawca, na żadnym etapie rekrutacji nie wymaga żadnych opłat oraz ksero dowodu osobistego.

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn