Pielęgniarki koordynującej/oddziałowej do pracy w Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarki koordynującej/oddziałowej do pracy w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.

 

Kandydat:

·        Kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r.

·        doświadczenie w zawodzie

·        bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu

·        wysoka efektywność i motywacja w osiąganiu celów

·        skuteczność i wysoka jakość w realizacji zadań

·        mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem

 

Zadania na stanowisku:

·        Koordynowanie pracą zespołu pielęgniarskiego

·        Nadzór nad dokumentacją i sprzętem medycznym

·        planowanie harmonogramów czasu pracy i ustalanie dyżurów

·        prowadzenie zapotrzebowania w leki i sprzęt

·        współpraca z dyrekcją i pozostałymi jednostkami szpitala

 

 mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, oraz  doświadczenie w pracy na Oddziale Kardiologii lub   Intensywnej Terapii

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia 

Prosimy o kontakt w siedzibie szpitala:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Dział Kadr i Organizacji

I piętro, p.28, tel. 58-6998-601

Przełożona Pielęgniarek:

II piętro, p.147, tel. 58-6998-435


Dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą e-mail na adres:
bruteli@ucmmit.gdynia.pl

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W UCMMiT

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9 b.

             Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w obecnych i kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych UCMMiT we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych UCMMiT                                               ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, tel. 58 699 85 23                                                                                          e-mail: dane _osobowe@ucmmit.gdynia.pl      

Przypominamy natomiast i z całą mocą podkreślamy, w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, że żaden pracodawca, na żadnym etapie rekrutacji nie wymaga żadnych opłat oraz ksero dowodu osobistego.

 

Partnerzy
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn