Centrum Opieki Serenus w Gdańsku PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

Nabór na stanowisko PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA
Centrum Opieki Serenus w Gdańsku
w wymiarze pełnego etatu

Do naszego zespołu poszukujemy osób, dla których praca z osobą starszą jest ogromną wartością i źródłem satysfakcji. Życzliwość, uśmiech, cierpliwość połączone
z profesjonalizmem, zaangażowaniem i motywacją do pracy to cechy dla nas niezmiernie ważne. Ponieważ każdy człowiek przywiązuje się do drugiej osoby – naszym celem jest zbudowanie stabilnego zespołu.
Do obowiązków pielęgniarki/ pielęgniarza należeć będzie m.in.:
• dbanie o bezpieczny i komfortowy pobyt naszych mieszkańców,
• kompleksowa opieka pielęgniarska nad mieszkańcem,
• przygotowywanie mieszkańca do ew. badań,
• podawanie leków, pobieranie materiału do badań oraz wykonywanie testów diagnostycznych,
• współpraca z lekarzami i personelem opiekuńczo – terapeutycznym w celu zapewnienia mieszkańcowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki,
• współpraca z koordynatorami grup mieszkalnych,
• prowadzenie stosownej dokumentacji,
• pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu dla naszych mieszkańców,
• udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, współdziałanie
w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańców, kształtowanie wśród mieszkańców więzi koleżeńskich, tworzenie warunków domowych,

Oczekiwania:
• wykształcenie średnie medyczne i co najmniej 5 – letni staż pracy lub wykształcenie wyższe pielęgniarskie i co najmniej rok stażu w zawodzie,
• aktualne prawo do wykonywania zawodu,
• życzliwe podejście do ludzi oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy
Zależy nam na:
• odpowiedzialnym podejściu do wypełniania powierzonych obowiązków,
• pogodnym i miłym usposobienie, empatii,
• zaangażowaniu, cierpliwość, chęci niesienia pomocy osobie starszej,
• doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku,
• rzetelności, samodzielności i dobrej organizacja pracy własnej,
• braku nałogów.

To, co my możemy zaoferować:

• udział w tworzeniu wyjątkowego Domu, popartego 160-letnim doświadczenia Diakoneo,
• pracę w nowo powstałej placówce, gwarantującej bardzo dobre warunki pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• stabilne zatrudnienie,
• miłą atmosferę.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Adres: Centrum Opieki Serenus, Gdańsk 80-180, ul. Przemyska 17-19, Gdańsk Ujeścisko.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: rekrutacja@serenus-gdansk.pl lub dostarczenie ich osobiście. Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2019 roku do godz.16.00.

Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

Nabór na stanowisko OPIEKUNA
Centrum Opieki Serenus w Gdańsku
w wymiarze pełnego etatu

Do naszego zespołu poszukujemy osób, dla których praca z osobą starszą jest ogromną wartością i źródłem satysfakcji. Życzliwość, uśmiech, cierpliwość połączone
z profesjonalizmem, zaangażowaniem i motywacją do pracy to cechy dla nas niezmiernie ważne. Ponieważ każdy człowiek przywiązuje się do drugiej osoby – naszym celem jest zbudowanie stabilnego zespołu.

Do obowiązków Opiekuna należeć będzie m.in.:

• dbanie o bezpieczny i komfortowy pobyt naszych mieszkańców,
• realizowanie czynności pielęgnacyjnych wg. opracowanego standardu,
• zapewnianie wsparcia osobom starszym w codziennych czynnościach (tj. poruszanie się, dbanie o higienę, ubieranie, karmienie)
• drobne prace porządkowe w najbliższym otoczeniu naszych mieszkańców,
• współtworzenie indywidulanych planów wsparcia mieszkańca,
• pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu dla naszych mieszkańców,
• udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, współdziałanie w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańców, kształtowanie wśród mieszkańców więzi międzyludzkich, tworzenie warunków domowych,

Zależy nam na :
• odpowiedzialnym podejściu do wypełniania powierzonych obowiązków,
• pogodnym i miłym usposobienie, empatii,
• zaangażowaniu, cierpliwości, chęci niesienia pomocy osobie starszej,
• wykształceniu: opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub osobie posiadającej udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
• rzetelność, samodzielność i dobrej organizacja pracy własnej,
• stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
• braku nałogów.

To, co my możemy zaoferować:
• udział w tworzeniu wyjątkowego Domu, popartego 160-letnim doświadczenia Diakoneo,
• pracę w nowo powstałej placówce, gwarantującej bardzo dobre warunki pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• stabilne zatrudnienie,
• miłą atmosferę.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Adres: Centrum Opieki Serenus, Gdańsk 80-180, ul. Przemyska 17-19, Gdańsk Ujeścisko.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: rekrutacja@serenus-gdansk.pl lub dostarczenie ich osobiście. Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2019 roku do godz. 16.00.

Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn