KOMUNIKAT

 SZANOWNI PAŃSTWO!


Uprzejmie informujemy, że od  dnia 2020-12-01 nastąpiła zmiana domeny :

REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LENICZĄ (RPWDL ).

W związku
z tym adres www. RPWDL –

zamiast https://rpwdl.csioz.gov.pl/ będzie
następujący: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.


Dodatkowo, zmianie uległ również adres e-mail do Administratora Technicznego-

aktualny adres e-mail jest następujący: rpwdl@cez.gov.pl  
KONTAKT TELEFONICZNY – infolinia  techniczna – WARSZAWA

Tel. 22 /19457

Komunikat dla Osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (indywidualne lub grupowe praktyki)

Komunikat do pobrania