Informacja

SZANOWNI PAŃSTWO!


Uprzejmie informujemy, że od  dnia 2020-12-01 nastąpiła zmiana domeny :

REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LENICZĄ (RPWDL ).

W związku z tym adres www. RPWDL –

zamiast https://rpwdl.csioz.gov.pl/ będzie

        następujący: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Dodatkowo, zmianie uległ również adres e-mail do Administratora Technicznego-

aktualny adres e-mail jest następujący: rpwdl@cez.gov.pl  

 

Zmiana numeru infolinii

Uprzejmie informujemy, że od 29 lipca 2021 r. ulegnie zmianie numer Infolinii Centrum e-Zdrowia,

która  świadczy pomoc techniczną dla użytkowników w zakresie systemów i baz danych zarządzanych przez CeZ.

 

 Nowy numer infolinii to – kier (Warszawa )

Tel : ( 22 ) –19 239. 

Godziny pracy infolinii pozostają bez zmian.9.00-15.00

 

 1. Podstawy prawne
 2. Zasady Wykonywania Praktyki Zawodowej
 3. Instrukcja Postępowania przy zakładaniu Praktyki Zawodowej
  A. Jak założyć praktykę KROK PO KROKU
  B. Jak założyć E-PUAP (profil zaufany) KROK PO KROKU
 4. Obowiązek aktualizacji danych
 5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki zawodowej
 6. Szkolenie warsztatowe
 7. Opłaty w 2021 roku
 8. Komunikat dla Osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (indywidualne lub grupowe praktyki)
 9. E – Recepta to warto wiedzieć
 10. Dokumentacja medyczna po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej
 11. Zasady przechowywania dokumentacji po śmierci pielęgniarki lub położnej

Kontakt i Pomoc
mgr Danuta Mataczyńska
dmataczynska@oipip.gda.pl